نام و نام خانوادگی: دکتر اسماعیل علی نژاد

مرتبه علمی: استادیار

دکتری: مهندسی صنایع

زمینه های تحقیقاتی:

  • ♦ داده کاوی (با تمرکز بر کاربردهای آن در طراحی و حل مسائل مرتبط با مهندسی صنایع و مالی)
  • ♦ مدلسازی و بهینه سازی ریاضی 
  • ♦ تحلیل شبکه های اجتماعی و اطلاعاتی
  • ♦ طراحی و بهینه سازی مدل های تصمیمگیری چند معیاره (چندهدفه/ چند شاخصه)
  • ♦ مدلهای ریاضی برنامه ریزی تولید
  • مدلهای زمانبندی عملیات (زمانبندی پیشرفته، چند محصولی، انعطاف پذیر، کار کارگاهی و غیره)
  • ♦ بهینه سازی سبد سهام
  • ♦ تجزیه و تحلیل چند متغیره

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی صنایع اتاق ۳۱۱،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۷-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۹۸

پست الکترونیک: Alinezhad@sutech.ac.ir