نام و نام خانوادگی: دکتر محمود اقتصادی فرد

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی:

• Design and optimization of Sustainable Supply Chain
• Game Theory
• Mathematical methods for Decision Making
• Productivity and Performance Evaluation
• Strategic Management & Planning
• Quality Management System

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی صنایع،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۶۱۳۹۱-۰۷۱ داخلی ۲۶۳۸

پست الکترونیک:eghtesadifard@sutech.ac.ir