دکتر محمود اقتصادی فرد

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۱۳۹۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۱۰

پست الکترونیکی

[@]sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر اقتصادی فرد