مرحله اول بیست و چهارمین المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز در روزهای ۱۲و ۱۳ اردیبهشت ماه  سال ۱۳۹۸ در ۱۰ قطب دانشگاهی کشور برگزار شد و دانشگاه صنعتی شیراز در قطب۷ ، با دیگر دانشگاه‌های استان فارس و استان بوشهر به رقابت پرداخت. در این مرحله سرکار خانم نیلوفر قنواتی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز موفق به کسب رتبه اول المپیاد دانشجویی رشته مهندسی صنایع و سرکار خانم انسیه دیدار دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز موفق به کسب رتبه دوم المپیاد دانشجویی رشته مهندسی صنایع در منطقه ۷ شدند. مرحله نهایی این المپیاد در روزهای پنج شنبه و جمعه ۳و ۴ مردادماه ۱۳۹۸در دانشگاه تربیت مدرس تهران به صورت همزمان برگزار خواهد شد.