کلاس های دروس آز مبانی برق، آز فیزیک ۱، آز فیزیک ۲ و ورزش ۱ به صورت مجازی برگزار می گردد.

شروع کلاس های این دروس  ۴ مرداد ماه ۹۹ می باشد.