مهندسي صنايع-بهينه سازي سيستم ها

 

درصورت لزوم جهت مشاوره آموزشی و رفع اشکال میتوانید با شماره داخلی ۲۸۱۴ تماس گرفته و یا در سامانه مودل –مدیریت یادگیری و آموزش به آدرس  https://moodle.sutech.ac.ir   به مسئول آموزش دانشکده سرکار خانم مهندس جمیله توکلی پیام ارسال نمایید.

                                                              با آرزوی موفقیت